COMMUNICATIE & STRATEGIE

De Appel
begeleiding • advies
juni - november 2011

In opdracht van het arts centre de Appel schreven Pien van Gemert en ik een strategisch en operationeel marketingplan. Doel was het bereiken van een substantiële groei van het publieksbereik (zowel nationaal als internationaal) en een stevigere marktpositie van het kunstencentrum. De start van de voorgestelde campagne was tegelijkertijd de opmaat naar nieuwe en grotere huisvesting in Amsterdam. 

Het marketingplan droeg positief bij aan de toekenning van het volledig aangevraagd bedrag bij de Raad voor Cultuur voor het Kunstenplan 2013-2016. De Raad oordeelde: “De Appel heeft een ambitieus en professioneel uitgewerkt marketingplan ingediend.”

www.deappel.nl