COMMUNICATIE & STRATEGIE

New West Fest
begeleiding • advies
april - juni 2012

Theater De Meervaart organiseert in 2012 in voor het eerst een festival voor de inwoners van Amsterdam Nieuw-West en groot-Amsterdam. Deze worden in de weekenden van eind september tot eind oktober bediend met tientallen podiumkunstvoorstellingen. De Meervaart zocht ondersteuning bij het ontwikkelen van een degelijk gestaafd en praktisch uitvoerbaar marketingcommunicatieplan voor het festival. Het plan bevat onderbouwde marketingstrategieën, doelgroepomschrijvingen, brandingselementen, een mix van publiciteitsmiddelen, een omschrijving van hoe de marketing kan worden gemonitord en een planning en begroting.

www.newwestfest.nl