COMMUNICATIE & STRATEGIE

VandenEnde Foundation en VSBfonds
begeleiding • advies
2005 - 2006

Met ‘De Situatieschets van Nederlandse Festivals’, realiseerden Letty Ranshuysen en ik een vergelijkende inventarisatie van 58 Nederlandse podiumkunstfestivals. Uitkomst was ondermeer dat festivals een belangrijke trampolinefunctie hebben voor nieuw talent. Aandachtpunten voor de festivals waren de versterking van het cultureel ondernemerschap (door een grotere aandacht voor werving van sponsorgelden en publieksinkomsten en voor doelgerichte marketing) en het ontwikkelen van prikkelende randactiviteiten, die een brug slaan tussen nieuwe makers en publiek. Opdrachtgevers waren de Vanden Ende Foundation en het VSBfonds.

Het onderzoeksrapport is te downloaden op de website van Letty Ranshuysen: www.lettyranshuysen.nl (publicaties 2006)

Foto: Digidaan